June 10th, 2017

Легендарный Остров Русов

Давно собирался написать заметку по поводу Острова Русов, а тут подмога подоспела в виде адекВАТНОГО ватника   apertolibro03  . извените за тавтологию. Использую его комментарий, как короткую ремарку по поводу происхождения Руси. И как раз остров русов дополнительно локализует эту территорию.

Итак, проблема происхождения Руси решается таким образом:

Племя росов, или русов, было частью славянского массива в первые века нашей эры. Имя росов связано с рекой Росью, притоком Среднего Днепра. Первым свидетельством о росах можно условно считать рассказ Иордана о росомонах, враждовавших с Германарихом готским. Обе формы («рос» и «рус») сосуществовали одновременно. В летописях преобладает форма «русь», но в источниках одновременно применялась и форма «рось»: «росьские письмена», «Правда Росьская».
В VI - VII вв. в Среднем Поднепровье сложился мощный союз славянских племен. Иноземцы называли его «Рос» или «Рус». Память о границах этого Русского союза сохранилась до XII - XIII вв.
К середине X в. Русью стали называть как все восточнославянские земли, платившие дань Руси, так и наемные отряды варягов, принимавшие участие в делах Руси.

Что нам говорит Википедия росийская по поводу Острова Русов. а она упорно молчит. а украинская красноречиво указывает остров на Днепре ниже по течению от устья реки Рось:

Острів русів, острів Русь — острів, що існував на Дніпрі (нині територія Черкаської області).

Острів згадується мусульманськими купцями і мандрівниками в своїх літописах. Вони розповідали, що біля країни Артанія, серед Великої води є великий острів, укритий лісами і болотами, довжиною «три дні дороги на конях», що відповідає теперішнім 130-140 км.

Місцезнаходження загадкового острова довгий час встановити не вдавалось, і тільки в 60-х роках 20 століття, коли льотчики допомагали обробляти колгоспні лани з повітря, вони звернули увагу на те, що земля між Каневом, Смілою і Чигирином набагато вища від земель, що знаходились навкруги. Відповідь на це питання дали археологи - виявилось, що нижче Канева, трохи південніше річки Вільшанки, в ті далекі часи Дніпро розділявся на два ростоки (рукави) — правий і лівий:
    правий був судноплавним, іноді до 3 км завширшки. Саме по ньому проходив всесвітньо відомий шлях із варяг у греки. Нині це заплави річок Ірдинь (від села Мошни до міста Сміли) і Тясмину (від Сміли до впадання в Дніпро біля села Стецівка, трохи нижче міста Чигирин);
    лівий рукав — це теперішнє русло Дніпра. Тоді він був другорядним, але судноплавним.
Між двома рукавами і лежав давній острів у «три дні дороги на конях» — острів Русь. За переказами, руські дружини саме звідси починали походи в половецькі степи, землі Криму, Візантійської імперії. Нині на території колишнього острова стоїть місто Черкаси.«За Волю України». Відзнака Українських Січових Стрільців, 1914 р. .jpg